DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
30.06.2021. 17.00
B kategorija (brīvd.)
03.07. 2021 09.00
A kategorija
30.06.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
03.07. 2021 09.00
A kategorija
30.06.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
03.07. 2021 9.00
B kategorija (kriev. val.)
12.07. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
12.07. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
12.07. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
28.06. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
28.06. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
28.06. 2021 17.00
BE kategorija
05.07. 2021 17.00
BE kategorija
05.07. 2021 17.00
BE kategorija
05.07. 2021 17.00
C kategorija
29.06.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
29.06.2021 17.00
C kategorija
29.06.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
29.06.2021 17.00
C kategorija
29.06. 2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
29.06.2021 17.00
CE kategorija
30.06. 2021 17.00
CE kategorija
30.06. 2021 17.00
CE kategorija
30.06. 2021 17.00
D kategorija
01.07. 2021 17.00
D kategorija
01.07. 2021 17.00
D kategorija
01.07. 2021 17.00
95 kods
28.06.2021 16.00
12.07.2021 16.00
95 kods
28.06.2021 16.00
12.07.2021 16.00
95. kods
28.06.2021 16.00
12.07.2021 16.00
ADR kategorija
12.07. 2021 10.00
ADR kategorija
12.07. 2021 10.00
ADR kategorija
12.07. 2021 10.00
TR – 2 kategorija
12.07.2021 16.00
TR – 2 kategorija
12.07.2021 16.00
TR – 2 kategorija
12.07.2021 16.00