DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
26.01.2022. 17.00
B kategorija (brīvd. kr.val.)
12.02. 2022 09.00
A kategorija
26.01.2022. 17.00
B kategorija(brīvd. kr. val.)
12.02. 2022 09.00
A kategorija
26.01.2022. 17.00
B kat. (brīvd.kr.val.)
12.02. 2022 9.00
B kategorija (kriev. val.)
25.01. 2022 17.00
B kategorija (kriev. val.) 25.01. 2022. 17.00B kategorija (kriev. val.)
25.01. 2022 17.00
B kategorija (latv. val.)
26.01. 2022 17.00
B kategorija (latv. val.)
26.01. 2022 17.00
B kategorija (latv. val.)
26.01. 2022 17.00
BE kategorija
25.01. 2022 17.00
BE kategorija
25.01. 2022 17.00
BE kategorija
25.01. 2022 17.00
C kategorija (latv. val.)
26.01.2022 17.00
C kategorija (kriev. val.)
20.01.2022 17.00
C kategorija (latv. val.)
26.01.2022 17.00
C kategorija (kriev. val.)
20.01.2022 17.00
C kategorija (latv. val.)
26.01.2022 17.00
C kategorija (kriev. val.)
20.01.2022 17.00
CE kategorija
21.01.2022 17.00
CE kategorija
21.01.2022 17.00
CE kategorija
21.01.2022 17.00
D kategorija
28.01. 2022 17.00
D kategorija
28.01. 2022 17.00
D kategorija
28.01. 2022 17.00
95 kods
24.01.2022 16.00
07.02.2022 16.00
95 kods
24.01.2022 16.00
07.02.2022 16.00
95. kods
24.01.2022 16.00
07.02.2022 16.00
ADR kategorija
24.01. 2022 10.00
ADR kategorija
24.01. 2022 10.00
ADR kategorija
24.01. 2022 10.00
TR – 2 kategorija
01.02.2022 16.00
TR – 2 kategorija
01.02.2022 16.00
TR – 2 kategorija
01.02.2022 16.00