DaugavpilsRēzekne
B kategorija (kriev. val.)
28.11. 2019 17.00
B kategorija (kriev. val.)
07.12. 2019 9.00
B kategorija (latv. val.)
28.11. 2019 16.30
B kategorija (latv. val.)
09.12. 2019 17.00
BE kategorija
17.12. 2019 17.00
C kategorija
27.11. 2019 09.00
C kategorija
04.12. 2019 17.00
CE kategorija
28.11. 2019 17.00
CE kategorija
29.11. 2019 17.00
D kategorija
25.11. 2019 17.00
D kategorija
28.11. 2019 17.00
95 kods
02.12. 2019 16.00
16.12. 2019 16.00
02.01. 2020 16.00
06.01. 2020 09.00
95. kods
12.12. 2019 16.00
ADR kategorija
09.12. 2019 11.00
KRĀSLAVA
95.kods
13.01.2020 16.00
TR – 2 kategorija
10.02. 2020 09.00