DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
26.01.2021. 08.00
B kategorija (brīvd.)
30.01. 2021 09.00
A kategorija
26.01.2021. 08.00
B kategorija(brīvd.)
30.01. 2021 09.00
A kategorija
26.01.2021. 08.00
B kategorija(brīvd.)
30.01. 2021 9.00
B kategorija (kriev. val.)
03.02. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
03.02. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
03.02. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
16.02. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
16.02. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
16.02. 2021 17.00
BE kategorija
11.02. 2021 17.00
BE kategorija
11.02. 2021 17.00
BE kategorija
11.02. 2021 17.00
C kategorija
10.02.2021 17.00
C kategorija
10.02.2021 17.00
C kategorija
10.02. 2021 17.00
CE kategorija
09.02. 2021 17.00
CE kategorija
09.02. 2021 17.00
CE kategorija
09.02. 2021 17.00
D kategorija
26.01. 2021 17.00
D kategorija
26.01. 2021 17.00
D kategorija
26.01. 2021 17.00
95 kods
01.02.2021 16.00
15.02.2021 16.00
95 kods
01.02.2021 16.00
15.02.2021 16.00
95. kods
01.02. 2021 16.00
15.02. 2021 16.00
ADR kategorija
10.02. 2021 10.00
ADR kategorija
10.02. 2021 10.00
ADR kategorija
10.02. 2021 10.00
TR – 2 kategorija
01.02.2021 16.00
TR – 2 kategorija
01.02.2021 16.00
TR – 2 kategorija
01.02.2021 16.00