DaugavpilsDagdaRēzekne
A kategorija
12.04.2023 17:00
B kategorija (kriev. val.)
20.04. 2023 17:00
B kategorija
18.04.2023 15.00
sapulce
A kategorija
07.04.2023 09.00
B kat. (brīvd.kr.val.)
22.04. 2023 9:00
B kategorija (latv. val.)
25.04. 2023 17:00
B kategorija (latv. val.)
18.04. 2023 17:00
BE kategorija
01.04. 2023 09:00
BE kategorija
07.04. 2023 09:00
C kategorija (kriev. val.)
06.04.2023 17:00
C kategorija (latv. val.)
17.04.2023 17:00
CE kategorija
17.04.2023 17:00
CE kategorija
18.04.2023 17:00
D kategorija
05.04. 2023 17:00
D kategorija
18.04. 2023 17:00
95 kods
11.04.2023 16.00
24.04.2023 16.00
15.05.2023 16.00
95. kods
17.04.2023 16.00
95. kods
17.04.2023 09.00
15.05.2023 09.00
TR – 2, TR-3, TR-4 kategorijas
30.03.2023 17:00
TR – 2 kategorija
27.04.2023 09:00