DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
12.10.2021. 17.00
B kategorija (brīvd. kr.val.)
16.10. 2021 09.00
A kategorija
12.10.2021. 17.00
B kategorija(brīvd. kr. val.)
16.10. 2021 09.00
A kategorija
12.10.2021. 17.00
B kat. (brīvd.kr.val.)
16.10. 2021 9.00
B kategorija (kriev. val.)
18.10. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
18.10. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
18.10. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
10.11. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
10.11. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
10.11. 2021 17.00
BE kategorija
21.10. 2021 17.00
BE kategorija
21.10. 2021 17.00
BE kategorija
21.10. 2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
25.10.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
25.10.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
25.10.2021 17.00
CE kategorija
01.11.2021 17.00
CE kategorija
01.11.2021 17.00
CE kategorija
01.11.2021 17.00
D kategorija
21.10. 2021 17.00
D kategorija
21.10. 2021 17.00
D kategorija
21.10. 2021 17.00
95 kods
18.10.2021 16.00
25.10.2021 16.00 (latv.v.)
95 kods
18.10.2021 16.00
25.10.2021 16.00 (latv.v.)
95. kods
18.10.2021 16.00
25.10.2021 16.00 (latv.v.)
ADR kategorija
18.10. 2021 10.00
ADR kategorija
18.10. 2021 10.00
ADR kategorija
18.10. 2021 10.00
TR – 2 kategorija
25.10.2021 16.00
TR – 2 kategorija
25.10.2021 16.00
TR – 2 kategorija
25.10.2021 16.00