DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
02.10.2020 17.00
B kategorija (kriev. val.)
14.10. 2020 17.00
B kategorija
24.10. 2020 9.00
B kategorija (latv. val.)
20.10. 2020 17.00
B kategorija (latv. val.)
B kategorija
28.09. 2020 16.00
BE kategorija
12.10. 2020 17.00
C kategorija
12.10.2020 17.00
C kategorija
C kategorija
5.10. 2020 17.00
CE kategorija
06.10. 2020 17.00
CE kategorija
CE kategorija
06.10. 2020 17.00
D kategorija
30.09. 2020 17.00
D kategorija
D kategorija
28.09. 2020 17.00
95 kods
28.09.2020 16.00
12.10.2020 16.00
95 kods

95. kods
05.10. 2020 16.00
ADR kategorija
28.10. 2020 10.00
TR – 2 kategorija
28.10. 2020 16.00
TR – 2 kategorija
24.09.2020 17.00