DaugavpilsDagdaRēzekne
A kategorija
10.05.2024 17:00
B kategorija (kriev. val.)
23.04. 2024 17:00
B kategorija
A kategorija
20.04.2024 10.00
B kategorija (latv. val.)
23.04. 2024 17:00
B kategorija (latv. val.)
23.04. 2024 17:00
BE kategorija
24.04.2024 17:00
BE kategorija
12.05. 2024 17:00
C kategorija
22.04.2024 17.00
C kategorija (latv. val.)
23.04.2024 17:00
CE kategorija
15.05.2024 17:00
CE kategorija
29.04.2024 17:00
D kategorija
13.05. 2024 17:00
D kategorija
15.05. 2024 17:00
95 kods
22.04.2024 16.00
13.05.2024 16.00
27.05.2024 16.00
04.06.2024 16.00 (latv. val.)
95. kods
95. kods
13.05.2024 16.00
10.06.2024 16.00
TR – 2, TR-3, TR-4 kategorijas
30.04.2024 17:00
TR – 2 kategorija
27.04.2024 09:00