DaugavpilsDagdaRēzekne
A kategorija
09.10.2023 17:00
B kategorija (kriev. val.)
05.10. 2023 17:00
B kategorija
A kategorija
00.00.2023 16.00
B kategorija (latv. val.)
28.09. 2023 17:00
B kategorija (latv. val.)
02.10. 2023 17:00
BE kategorija
19.10. 2023 17:00
BE kategorija
11.10. 2023 17:00
C kategorija
10.10.2023 17:00
C kategorija (latv. val.)
11.10.2023 17:00
CE kategorija
09.10.2023 17:00
CE kategorija
18.10.2023 17:00
D kategorija
02.10. 2023 17:00
D kategorija
12.10. 2023 17:00
95 kods
02.10.2023 16.00
16.10.2023 16.00
30.10.2023 16.00
95. kods
95. kods
16.10.2023 09.00
TR – 2, TR-3, TR-4 kategorijas
10.10.2023 17:00
TR – 2 kategorija
27.10.2023 09:00