DaugavpilsRēzekne
A kategorija
11.07.2022. 17:00
A kategorija
02.07.2022. 17:00
B kat. (brīvd.kr.val.)
16.07. 2022 9:00
B kategorija (kriev. val.)
05.07. 2022 17:00
B kategorija (latv. val.)
30.06. 2022 17:00
B kategorija (latv. val.)
18.07. 2022 17:00
BE kategorija
11.07. 2022 09:00
BE kategorija
14.07. 2022 17:00

C kategorija (kriev. val.)
20.07.2022 17:00
C kategorija (latv. val.)
12.07.2022 17:00
CE kategorija
14.07.2022 17:00
CE kategorija
14.07.2022 17:00
D kategorija
21.07. 2022 17:00
D kategorija
27.07. 2022 17:00
95 kods
11.07.2022 16:00
25.07.2022 16:00
95. kods
04.07.2022 16.00
ADR kategorija
11.07. 2022 10:00
TR – 2 kategorija
11.07.2022 16:00
TR – 2 kategorija
07.07.2022 08:00