DaugavpilsRēzekne
A kategorija
23.05.2022. 17:00
A kategorija
21.05.2022. 17:00
B kat. (brīvd.kr.val.)
28.05. 2022 9:00
B kategorija (kriev. val.)
01.06. 2022 17:00
B kategorija (latv. val.)
30.05. 2022 17:00
B kategorija (latv. val.)
23.05. 2022 17:00
BE kategorija
28.05. 2022 09:00
BE kategorija
23.05. 2022 17:00

C kategorija (kriev. val.)
17.05.2022 17:00
C kategorija (latv. val.)
17.05.2022 17:00
CE kategorija
25.05.2022 17:00
CE kategorija
23.05.2022 17:00
D kategorija
27.05. 2022 17:00
D kategorija
26.05. 2022 17:00
95 kods
06.06.2022 16:00
27.06.2022 16:00
95. kods
06.06.2022 16.00
ADR kategorija
23.05. 2022 10:00
TR – 2 kategorija
23.05.2022 16:00
TR – 2 kategorija
07.06.2022 08:00