DaugavpilsDagdaRēzekne
A kategorija
26.01.2024 17:00
B kategorija (kriev. val.)
18.12. 2023 17:00
B kategorija
A kategorija
26.01.2024 16.00
B kategorija (latv. val.)
18.12. 2023 17:00
B kategorija (latv. val.)
14.12. 2023 17:00
BE kategorija
13.12. 2023 17:00
BE kategorija
11.12. 2023 17:00
C kategorija
30.11.2023 17:00
C kategorija (latv. val.)
04.01.2024 17:00
CE kategorija
12.12.2023 17:00
CE kategorija
11.12.2023 17:00
D kategorija
21.12. 2023 17:00
D kategorija
10.12. 2023 09:00
95 kods
11.12.2023 16.00
02.01.2024 09.00
02.01.2024 16.00
15.01.2024 16.00
95. kods
95. kods
18.12.2023 09.00
15.01.2024 09.00
TR – 2, TR-3, TR-4 kategorijas
14.12.2023 17:00
TR – 2 kategorija
27.12.2023 09:00