DaugavpilsRēzekne
A kategorija
22.08.2022. 17:00
A kategorija
12.08.2022. 17:00
B kat. (brīvd.kr.val.)
20.08. 2022 9:00
B kategorija (kriev. val.)
10.08. 2022 18:00
B kategorija (latv. val.)
25.08. 2022 17:00
B kategorija (latv. val.)
23.08. 2022 17:00
BE kategorija
24.08. 2022 17:00
BE kategorija
18.08. 2022 17:00

C kategorija (kriev. val.)
17.08.2022 17:00
C kategorija (latv. val.)
22.08.2022 17:00
CE kategorija
18.08.2022 17:00
CE kategorija
24.08.2022 17:00
D kategorija
10.08. 2022 17:00
D kategorija
15.08. 2022 17:00
95 kods
22.08.2022 16:00
05.09.2022 16:00
95. kods
15.08.2022 16.00
ADR kategorija
05.09. 2022 10:00
TR – 2 kategorija
29.08.2022 16:00
TR – 2 kategorija
22.08.2022 08:00