DaugavpilsDagdaRēzekne
A kategorija
02.06.2023 17:00
B kategorija (kriev. val.)
07.06. 2023 18:00
B kategorija
A kategorija
16.06.2023 18.00
B kat. (brīvd.kr.val.)
17.06. 2023 9:00
B kategorija (latv. val.)
26.06. 2023 17:00
B kategorija (latv. val.)
20.06. 2023 17:00
BE kategorija
08.06. 2023 17:00
BE kategorija
06.06. 2023 17:00
C kategorija (kriev. val.)
07.06.2023 17:00
C kategorija (latv. val.)
13.06.2023 14:00
CE kategorija
08.06.2023 17:00
CE kategorija
08.06.2023 17:00
D kategorija
07.06. 2023 17:00
D kategorija
08.06. 2023 17:00
95 kods
12.06.2023 16.00
26.06.2023 16.00
10.07.2023 16.00
95. kods
95. kods
17.06.2023 08.00
TR – 2, TR-3, TR-4 kategorijas
21.06.2023 17:00
TR – 2 kategorija
20.06.2023 09:00