DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
17.08.2020 17.00
B kategorija (kriev. val.)
17.08. 2020 17.00
B kategorija (kriev. val.)
19.09. 2020 9.00
B kategorija (latv. val.)
20.08. 2020 17.00
B kategorija (latv. val.)
B kategorija (latv. val.)
17.09. 2020 17.00
BE kategorija
28.08. 2020 09.00
C kategorija
27.08.2020 09.00
C kategorija
C kategorija
16.09. 2020 17.00
CE kategorija
20.08. 2020 17.00
CE kategorija
CE kategorija
21.09. 2020 17.00
D kategorija
20.08. 2020 17.00
D kategorija
D kategorija
28.09. 2020 17.00
95 kods
17.08.2020 16.00
02.09.2020 16.00
95 kods

95. kods
17.08. 2020 16.00
ADR kategorija
26.08. 2020 11.00
TR – 2 kategorija
29.08. 2020 16.00
TR – 2 kategorija