DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
03.03.2021. 17.00
B kategorija (brīvd.)
06.03. 2021 09.00
A kategorija
03.03.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
06.03. 2021 09.00
A kategorija
03.03.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
06.03. 2021 9.00
B kategorija (kriev. val.)
17.03. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
17.03. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
17.03. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
18.03. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
18.03. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
18.03. 2021 17.00
BE kategorija
12.03. 2021 17.00
BE kategorija
12.03. 2021 17.00
BE kategorija
12.03. 2021 17.00
C kategorija
17.03.2021 17.00
C kategorija
17.03.2021 17.00
C kategorija
17.03. 2021 17.00
CE kategorija
22.03. 2021 17.00
CE kategorija
22.03. 2021 17.00
CE kategorija
22.03. 2021 17.00
D kategorija
11.03. 2021 17.00
D kategorija
11.03. 2021 17.00
D kategorija
11.03. 2021 17.00
95 kods
01.03.2021 16.00
15.03.2021 16.00
95 kods
01.03.2021 16.00
15.03.2021 16.00
95. kods
01.03.2021 16.00
15.03.2021 16.00
ADR kategorija
07.04. 2021 10.00
ADR kategorija
07.04. 2021 10.00
ADR kategorija
07.04. 2021 10.00
TR – 2 kategorija
15.03.2021 16.00
TR – 2 kategorija
15.03.2021 16.00
TR – 2 kategorija
15.03.2021 16.00