DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
17.05.2021. 17.00
B kategorija (brīvd.)
21.05. 2021 09.00
A kategorija
17.05.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
21.05. 2021 09.00
A kategorija
17.05.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
21.05. 2021 9.00
B kategorija (kriev. val.)
12.05. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
12.05. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
12.05. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
25.05. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
25.05. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
25.05. 2021 17.00
BE kategorija
24.05. 2021 17.00
BE kategorija
24.05. 2021 17.00
BE kategorija
24.05. 2021 17.00
C kategorija
20.05.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
14.05.2021 17.00
C kategorija
20.05.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
14.05.2021 17.00
C kategorija
20.05. 2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
14.05.2021 17.00
CE kategorija
24.05. 2021 17.00
CE kategorija
24.05. 2021 17.00
CE kategorija
24.05. 2021 17.00
D kategorija
20.05. 2021 17.00
D kategorija
20.05. 2021 17.00
D kategorija
20.05. 2021 17.00
95 kods
24.05.2021 16.00
07.06.2021 16.00
95 kods
24.05.2021 16.00
07.06.2021 16.00
95. kods
24.05.2021 16.00
07.06.2021 16.00
ADR kategorija
17.05. 2021 10.00
ADR kategorija
17.05. 2021 10.00
ADR kategorija
17.05. 2021 10.00
TR – 2 kategorija
24.05.2021 16.00
TR – 2 kategorija
24.05.2021 16.00
TR – 2 kategorija
24.05.2021 16.00