DaugavpilsDagdaRēzekne
A kategorija
26.01.2023 17.00
B kategorija (kriev. val.)
08.02. 2023 17:00
B kategorija
24.01.2023 15.00
sapulce
A kategorija
04.02.2023 14.00
B kategorija (bīvdienas)
18.02. 2023 9:00
B kat. (brīvd.kr.val.)
18.02. 2023 9:00
B kategorija (latv. val.)
20.02. 2023 17:00
B kategorija (latv. val.)
31.01. 2023 17:00
BE kategorija
25.01. 2023 17:00
BE kategorija
01.02. 2023 17:00
C kategorija (kriev. val.)
01.02.2023 17:00
C kategorija (latv. val.)
06.02.2023 17:00
CE kategorija
25.01.2023 17:00
CE kategorija
31.01.2023 17:00
D kategorija
17.02. 2023 17:00
D kategorija
17.02. 2023 17:00
95 kods
30.01.2023 16:00
13.02.2023 16.00
27.02.2023 16.00
95. kods
23.01.2023 16.00
95. kods
20.02.2023 16.00
ADR kategorija
13.02. 2023 10:00
TR – 2, TR-3, TR-4 kategorijas
23.02.2023 17:00
TR – 2 kategorija
27.01.2023 09:00