DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
04.10.2021. 17.00
B kategorija (brīvd. kr.val.)
25.09. 2021 09.00
A kategorija
04.10.2021. 17.00
B kategorija(brīvd. kr. val.)
25.09. 2021 09.00
A kategorija
04.10.2021. 17.00
B kat. (brīvd.kr.val.)
25.09. 2021 9.00
B kategorija (kriev. val.)
24.09. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
24.09. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
24.09. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
20.09. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
20.09. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
20.09. 2021 17.00
BE kategorija
21.10. 2021 17.00
BE kategorija
21.10. 2021 17.00
BE kategorija
21.10. 2021 17.00
C kategorija
11.10.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
27.09.2021 17.00
C kategorija
11.10.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
27.09.2021 17.00
C kategorija
11.10. 2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
27.09.2021 17.00
CE kategorija
11.10. 2021 17.00
CE kategorija
11.10. 2021 17.00
CE kategorija
11.10. 2021 17.00
D kategorija
23.09. 2021 17.00
D kategorija
23.09. 2021 17.00
D kategorija
23.09. 2021 17.00
95 kods
20.09.2021 16.00
04.10.2021 16.00
95 kods
20.09.2021 16.00
04.10.2021 16.00
95. kods
20.09.2021 16.00
04.10.2021 16.00
ADR kategorija
04.10. 2021 10.00
ADR kategorija
04.10. 2021 10.00
ADR kategorija
04.10. 2021 10.00
TR – 2 kategorija
20.09.2021 16.00
TR – 2 kategorija
20.09.2021 16.00
TR – 2 kategorija
20.09.2021 16.00