DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
27.04.2021. 17.00
B kategorija (brīvd.)
17.04. 2021 09.00
A kategorija
27.04.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
17.04. 2021 09.00
A kategorija
27.04.2021. 17.00
B kategorija(brīvd.)
17.04. 2021 9.00
B kategorija (kriev. val.)
15.04. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
15.04. 2021 17.00
B kategorija (kriev. val.)
15.04. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
18.05. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
18.05. 2021 17.00
B kategorija (latv. val.)
18.05. 2021 17.00
BE kategorija
19.04. 2021 17.00
BE kategorija
19.04. 2021 17.00
BE kategorija
19.04. 2021 17.00
C kategorija
20.04.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
29.04.2021 17.00
C kategorija
20.04.2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
29.04.2021 17.00
C kategorija
20.04. 2021 17.00
C kategorija (latv. val.)
29.04.2021 17.00
CE kategorija
19.04. 2021 17.00
CE kategorija
19.04. 2021 17.00
CE kategorija
19.04. 2021 17.00
D kategorija
21.04. 2021 17.00
D kategorija
21.04. 2021 17.00
D kategorija
21.04. 2021 17.00
95 kods
23.04.2021 16.00
10.05.2021 16.00
95 kods
23.04.2021 16.00
10.05.2021 16.00
95. kods
23.04.2021 16.00
10.05.2021 16.00
ADR kategorija
10.05. 2021 10.00
ADR kategorija
10.05. 2021 10.00
ADR kategorija
10.05. 2021 10.00
TR – 2 kategorija
26.04.2021 16.00
TR – 2 kategorija
26.04.2021 16.00
TR – 2 kategorija
26.04.2021 16.00