DaugavpilsJēkabpilsRēzekne
A kategorija
31.07.2020 17.00
B kategorija (kriev. val.)
14.07. 2020 17.00
B kategorija (kriev. val.)
25 .07. 2020 9.00
B kategorija (latv. val.)
14.07. 2020 17.00
B kategorija (latv. val.)
07.07.2020 17.00
B kategorija (latv. val.)
14.07. 2020 17.00
BE kategorija
24.07. 2020 09.00
C kategorija
30.07.2020 17.00
C kategorija
29.06.2020 17.00
C kategorija
05.08. 2020 17.00
CE kategorija
30.07. 2020 17.00
CE kategorija
02.07.2020 17.00
CE kategorija
21.07. 2020 17.00
D kategorija
20.07. 2020 17.00
D kategorija
07.07.2020 17.00
D kategorija
21.07. 2020 17.00
95 kods
20.07.2020 16.00
95 kods
27.07.2020 16.00
95. kods
27.07. 2020 16.00
ADR kategorija
27.07. 2020 11.00
TR – 2 kategorija
29.07. 2020 16.00
TR – 2 kategorija
22.07.2020 16.00